Prostočasna dejavnost – šoloobvezni otroci – 30 EUR na mesec (2x tedensko po 1 uro)

Prostočasna dejavnost – seniorji nad 65 let – brezplačno (1 x tedensko po 2 uri)

Otroci in mladina usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport – Tekmovalci 1,2,3 – 60 EUR na mesec (5 do 6 x tedensko od 1 do 3,5 ur)